Projekty


Beskydské studánky – Mezinárodní projekt G20924 BESKYDY BEZ HRANIC – Enviromentální aktivity pro ochranu přírodních krás – ODKAZ


Ptačí budky na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem – V rámci projektu se rozmístili budky v katastru Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem. Budky se pravidelně čistí.


Výtvarná soutěž – Každoročně ve spolupráci se základní školou Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem pořádáme výtvarnou soutěž.


Kunčické studánky – Za přispění nadačního fondu Veolia byly zřízeny na katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem nové studánky a stávající upraveny.


Nově připravovaný projekt (Ptačí budky v Kunčicích pod Ondřejníkem) na jehož realizaci jsme zažádali o dotaci nadační fond Veolia.